BASISCH WATER & MAAGZUUR

Overmatige zuurophoping in ons lichaam zijn niet goed. Eén van de oplossingen tegen verzuring is het drinken van basisch water. Maar hoe werkt basisch water? 

Dit is wat er in de maag gebeurt:

 

De maag houdt de pH-waarde rond 4,3. Wanneer we basisch water (water met een hoge pH) drinken, gaat de pH van het water naar boven; als gevolg hiervan stijgt de pH van de maag. Deze stijging wordt bepaald door de hoeveelheid en de pH van het water dat we drinken. Wanneer de pH van de maag boven de 4,5 stijgt, zal de maag meer zoutzuur produceren om de pH van de maag omlaag te brengen tot de normale 4,3.

 

Hoe de maag zoutzuur produceert is niet goed bekend bij artsen, met uitzondering van pathologen. De chemische formule van de productie van zoutzuur is:

 

H2O + CO2 + NaCl = HCl + NaHCO3

 

Dit betekent dat water, kooldioxide en natriumchloride (keukenzout) worden omgezet in zoutzuur en natriumbicarbonaat. Het zoutzuur brengt de pH-waarde van de maag omlaag en het natriumbicarbonaat gaat de bloedbaan in. Uiteindelijk zorgt het basisch water er dus voor dat de maag de bouwstenen van onze basische buffer ons bloed in stuurt.

De bicarbonaten in het bloed, die we verliezen naarmate we ouder worden, kunnen we dus weer aanvullen door basisch water te drinken, om zo verzuring tegen te gaan.

 

Wanneer kunt u basisch water drinken?

Aangezien bicarbonaten alleen in de bloedbaan komen als de maag zoutzuur produceert, is het belangrijk dat wij basisch water met een zo hoog mogelijke pH-waarde drinken. Basisch water drinkt u op een lege maag omdat de maag dan meer zoutzuur produceert, en er dan ook meer bicarbonaten in de bloedbaan komen.

 

Basischwater drinken

Een andere mogelijkheid is dat basisch water direct in de darm overgaat, omdat er geen vast voedsel in de maag zit om verteerd te worden. In dat geval zal het basisch water in de darmen direct in de bloedbaan worden geabsorbeerd. Wanneer dit gebeurt zal de zuurbuffer (koolzuur, H2CO3) reageren met het basische water om de pH van het bloed naar beneden te brengen. Zo verandert de zuurbuffer eigenlijk in de basische buffer. Meer informatie over basisch water.

 

 

Bekijk de basische druppels op Alka.nl >>>  

 

BASISCHE DRUPPELS

 

Alka® druppels zijn basische druppels om actief te ontzuren. Voeg drie druppels toe aan een glas water om het zuur-base evenwicht te herstellen.

Basische druppels 

 

BASISCH DRUPPELS >>


 

ONLINE VERZURINGSTEST

Er zijn enkele factoren die de kans op verzuring vergroten. Met deze test krijgt u een indicatie of u een verhoogde kans heeft op verzuring.

 

START DE TEST >>