BASISCH VS ZUUR

U denkt er vaak niet over na, maar iedere dag komt u met zuren en basen in aanraking. Van een fles prik (met koolzuur) tot een vitamine C-pil (ascorbinezuur). Maar wat zijn nu precies zuren en basen?

 

Het antwoord is simpel:

 

“Een zuur is een stof die waterstofionen (H+) kan overdragen aan een andere stof, een base is een stof die hydroxide-ionen (OH-) kan overdragen aan een andere stof.”

 

Als we het over zuren en basen hebben, wordt er vaak gesproken over "sterk" en "zwak". Dit onderscheid wordt gemaakt op basis van de hoeveelheid ionen die een bepaalde stof kan overdragen. Een sterk zuur bijvoorbeeld valt in water compleet uiteen in ionen. Zwakke zuren doen dit maar gedeeltelijk.

 

Hoe hoger de concentratie waterstofionen (H+), des te zuurder is een oplossing. Om deze zuurgraad te meten gebruiken we de pH-waarde van een stof. We spreken over een "neutrale" oplossing als de pH 7 is. Dat is ook precies de pH van zuiver mineraal water. Een oplossing met een pH die lager is dan 7 wordt zuur genoemd, een oplossing met een pH van boven de 7 noemen we basisch. De pH van een oplossing kunt u meten met een pH-meter of met pH-strips.

 

Basische buffer

In het lichaam woedt constant een oorlog tussen zuren en basen. Om het lichaam gezond te houden mag de pH-waarde niet te veel schommelen. Hiervoor heeft het lichaam beschikking over basische en zure buffers die worden gebruikt om de pH-waarde constant te houden. Omdat de hoeveelheid organische zure afvalstoffen beduidend groter is dan de basische overblijfselen is de zure buffer altijd gevuld. De basische buffer (bestaande uit bicarbonaten) wordt echter minder snel aangevuld, waardoor het lichaam langzaam verzuurt.  

 

 

 

Doe de verzuringstest >>>

 

ONLINE VERZURINGSTEST

Er zijn enkele factoren die de kans op verzuring vergroten. Met deze test krijgt u een indicatie of u een verhoogde kans heeft op verzuring.

 

START DE TEST >>